NDT TAHRİBATSIZ MUAYENE

MİRA, normal yollardan erişimin zor olduğu, yüksek veya derin yerlerde bulunan malzeme, parça ya da yapıların, sağlamlık, bütünlük, geçirmezlik, sızdırmazlık gibi özelliklerinin denetlenmesi için kendisine zarar vermeden yapılan test ve sertifikalandırma çalışmalarını, yani NDT tahribatsız muayene hizmetleri sağlamaktadır.

• Tahribatsız muayene NDT çalışması, MİRA ekibi tarafından münferit veya periyodik olarak yapılabilir.

• Firmanızın kendi bünyesindeki tahribatsız muayene NDT uzmanlarının düşme tehlikesi olan yerlere güvenli ulaşımları sağlanabilir.

• Günlük kontrol gerektiren durumlarda, firmanızın elemanlarına sertifikalı yüksekte çalışma iş güvenliği eğitimi verilebilir ve bu eğitimlerin periyodik tekrarları yapılabilir.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

– NDT Tahribatsız Muayene Metodlarımız

MİRA, görsel muayene, sıvı penetrant testi, manyetik parçacık testi, ultrasonik muayene, radyografik muayene, Eddy Current elektromanyetik endüksiyon testi, phased array yöntemi ile muayene ve girdap akımları testi gibi geleneksel tahribatsız muayene metodları gibi geliştirilmiş, özelleşmiş muayene ve test teknikleri sayesinde birçok sanayi dalında üretim, inşaat ve servis süreçlerinde NDT tahribatsız muayene hizmetlerini vermektedir.

Hizmet verdiğimiz sanayi tesisleri/sektörleri

• Petro Kimya Tesisleri
• Petrol Rafinerileri
• Enerji Santralleri
• Rüzgâr Türbinleri
• İnşaat Sektörü
• Boru Hatları
• Demir-Çelik Tesisleri
• Metal İmalat ve Çelik Konstrüksüyon Sektörü
• Maden Sektörü
• Ulaşım ve Altyapı Sektörü
• Gıda Sektörü

Gaz/Petrol Boru Hatları Kaynak Dikişleri Muayeneleri

• Otomatik ultrasonik muayene (Rotoscan, TOFD)
• Elle ultrasonik muayene
• Radyografik muayene (X-Ray Crawler)
• Sıvı penetrant muayenesi
• Manyetik parçacık muayenesi

Boru Sistemlerinde Korozyon Tespit Muayeneleri

• İki ucu kapalı boru sistemlerinin boru dış yüzeyinden muayenesi (Pipe-Scanner ve Horse Shoe Pipe scanner)
• Ulaşılma zorluğu olan boruların dış yüzeyden muayenesi (Guided Waves) (Lorus)
• Dış yüzeyden muayenesi mümkün olmayan ve bir ucu açılabilen boru sistemlerinin boru içinden muayenesi (Pipe Inspection Tools-PIT)
• Yalıtımlı boruların, (yalıtım malzemesi sökülmeden) muayenesi (Guided Waves ve Incotest)

Depolama Tankları Muayenesi

• Silindirik Depolama Tankları

• Yan donam ve Tavan saclarında API 653 standardı uyarınca korozyon tespiti (Beetle-3 ve Beetle-4)
• Yan İlk donam saclarında API 653 standardı uyarınca %100 korozyon tespiti (Wallscanner)
• Tank taban saclarında, tank boşaltılmadan, dışarıdan korozyon tespiti (Lorus)
• Tank taban saclarında, 100 % korozyon muayenesi (Floorscanner ve Mini Floor scanner) (Slofec)
• Tank taban sacları kaynak dikişlerinin sızdırmazlık kontrolü (Vakum Testi)
• Tamir sonrası tank taban sacları kaynak dikişlerinin muayenesi (Manyetik Parçacık Muayenesi)

• Küresel Depolama Tankları

• Küresel tank ayaklarında, çevresindeki beton üzerinden korozyon tespiti (Incotest)
• Küresel tank gövde saclarında, tank boşaltılmadan, dışarıdan korozyon muayenesi (Mapscan)
• Küresel tank gövde kaynak dikişlerinin, tank boşaltılmadan, dışarıdan muayenesi (TOFD)
• Küresel tank gövde kaynak dikişlerinin, tank boşaltıldıktan sonra, içten ve dıştan muayenesi (Manyetik Parçacık Muayenesi)

• Yeraltı Depolama Tankları

• Yeraltı tanklarına yapılan ön incelemeden sonra müşteri isteğine bağlı olarak yukarıda bahsedilen özelleşmiş endüstriyel veya geleneksel tahribatsız muayene tekniklerinden uygun olanları ile önleyici ve kestirimci bakım muayeneleri uygulanır.

Liman İskele Kazık Boruları

• İskele kazık borularında su üzerinde ve su altında kalan bölümlerinde korozyon tespit muayenesi (Incotest)

Basınçlı Kaplar

• Basınçlı kaplarda korozyon ölçümü (Mapscan)
• Basınçlı kap kaynak dikişleri (Tofd)

Yüksek Fırınlar

• Yüksek Fırınlar farklı termal yüklemeler ve çalışma ortamlarından oluşan çatlak, korozyonun hatalarının tespiti (Lorus)
• Ergitme ocaklarında refrakter malzemesi üzerinden ocak yan duvarlarındaki korozyonun tespiti (Incotest)

Isı Değiştiriciler

• Isı değiştiricilerde oluşan sızdırma hatalarının tespiti (Helyum sızdırmazlık testi)
• Isı değiştiricilerde oluşan korozyon ve miktarının tespiti (Girdap akımları muayenesi)

Buhar Türbinleri

• Buhar türbinlerinin rotorları, türbin kanatçıkları ve kompresör gibi türbine yardımcı makinelerin da çalışma şartlarından kaynaklanan çatlak hatalarının tespiti.

Gıda Endüstrisi Santrifüj Tamburları

• Gıda Endüstrisinde kullanılan Santrifüj tamburlarının periyodik bakım muayeneleri (Endüstriyel Radyografik Muayene) (Sıvı penetrant muayenesi)