Arama Kurtarma Eğitimleri

YÜKSEKTE / KAPALI ALANDA/ YANGINDA ARAMA KURTARMA EĞİTİMLERİ

Arama Kurtarma eğitimlerimiz üç seviyeden oluşmaktadır.

1- Temel Arama Kurtarma (Seviye 1)

2- İleri Arama Kurtarma (Seviye 2)

3- Profesyonel Arama Kurtarma Eğitimi (Seviye 3)

Amaç

Personellerin acil durumlarda uygulanacak arama kurtarma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları.

Kapsam

Temel arama Kurtarma, yüksekte çalışma ve kurtarma, kapalı alanda çalışma ve kurtarma, yangından kurtarma konularında tüm emniyet gereksinimlerini kapsayacak şekilde, teorik bilgiler ve uygulamalı örnekleri ile beraber verilir.

Eğitim Koşulları

– Yüksekte ve kapalı alan ile ilgili fiziksel ve psikolojik engeli olmayan tüm teknisyenler bu eğitime katılabilir.

– Eğitim, eğitime katılacak teknisyenlerin çalışma hayatlarındaki koşul ve şartlara uygun olarak, özgün şekilde verilir.

– Eğitimler, firmamız bünyesinde kurulan ve temel arama kurtarma, yüksekte çalışma, kapalı alan ve yangın ile ilgili tüm eğitim standartlarını karşılayan Mira Eğitim Merkezi’nde veya uygun saha koşulları sağlanması durumunda müşteri sahasında da verilebilir.

– Eğitim dili Türkçe olmakla beraber talep edilmesi halinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak da düzenlenir.

Eğitmenlerimiz

– Uluslararası, yüksekte çalışma sertifikasyon sistemlerinden SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians) ve IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) L3 süpervizör sertifikalarına,

– GWO (Global Wind Organization) “Rüzgar Türbinlerinde Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi” sertifikalarına,

– ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) onaylı İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikasına,

– Uluslararası geçerlilikte; AHA (American Heart Association), ECSI (Emergency Care and Safety Institute ) ve GWO (Global Wind Organization), İlk yardım sertifikalarına sahiptir.

Sertifikalandırma

Eğitimi tamamlayan teknisyenlere, yukarda nitelikleri belirtilmiş olan eğitmenler tarafından ve iş güvenliği uzmanı tarafından onaylı katılım belgesi düzenlenir.

Eğitim İçerikleri

– Arama kurtarma konusunda yasal mevzuat
– Acil kaçışlar ve tahliye
– Yangından kurtarma (Duman simülasyonu ile dumanlandırılmış odadan yaralı tahliyesi)
– Yangın tatbikatı (Yangın simülasyonunda yangın tüpü kullanma)
– Kapalı alandan kurtarma
– Yüksekten kurtarma (iple erişim/Otomatik kurtarıcılar)
– Kurtarma ekipmanları
– Tripot kullanımı (pratik eğitim)
– Yüksekten kurtarma çalışmaları (pratik eğitim/merdiven ve köşe kurtarması)
– Detaylı senaryo çalışması

– Deprem, yapı türleri, göçükler, kentsel ve endüstriyel arama kurtarma, olay değerlendirme çalışmaları, kurtarıcının güvenliği, kurtarma operasyonları, dayanak- destek- sabitleme çalışmaları, enkaz kurtarmaları, kriz yönetimi, ilk haber alımı, tahliye, triaj teknikleri, organizasyon gibi teorik ve pratik eğitimler.
– Askı travması
– Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ve özellikleri
– Risk değerlendirmesi yapma, çalışma planı oluşturma
– İple erişim sistemi
– Düğümler (İSG ve iple erişimde kullanılan düğümler)
– Emniyet noktalarının özellikleri, belirlenmesi ve ve kurulması
– Yüksekten kurtarma ve tahliye eğitimi
– Kapalı alanlardaki tehlikeler ve risk analizi
– Acil durum ve müdahale
– Kapalı alanlardan kurtarma ve kazazede taşıma yöntemleri
– Kurtarmada teknikleri
– Tripot kurulumu ve kullanım yöntemleri
– Yatay ve dikey yaşam hatlarıyla uygulama
– Makara sistemleri ve lanyard kullanımı ile çeşitli uygulamalar
– Kapalı alanlardan kurtarma üçgeniyle ve sedyeyle kurtarma
– Yangın bilinçlendirme / söndürme / tatbikat
– Taşıma teknikleri
– Genel senaryolar (dumanlı ve yüksek alandan yaralı kurtarma, iple erişim sistemi ile yüksekten yaralı kurtarma)

– IRATA iple erişim teknisyenliği eğitimi (Kursiyer yeterliliğine göre Level 1-2-3)
– Kapalı alan kurtarma eğitimleri
– İleri kurtarmacı eğitimi
– İleri ilk yardım eğitimi
– İleri yangın eğitimi
– Kesme, ayırma, kriko vb. eğitimler
– Deniz ve su kurtarmaları eğitimi
– Genel Senaryo çalışmaları

Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.